Psichikos sveikatos apklausa vėžio sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir vėžį išgyvenusiems asmenims

 

Ar po gydymo sulaukėte pagalbos dėl savo psichikos sveikatos?

Vėžys vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje gali būti susijęs su daugeliu rizikos veiksnių, keliančių pavojų asmens psichikos sveikatai: susidūrimas su sunkia (ir potencialiai mirtina) liga, ilgas ir toksiškas gydymas, socialinio gyvenimo, mokymosi ir karjeros sutrikdymas – tai tik keli pavyzdžiai. Nors visi šie rizikos veiksniai egzistuoja, psichikos sveikata ir psichosocialinės problemos dažnai nepakankamai vertinamos arba į jas nekreipiama dėmesio, o psichosocialinės priežiūros kokybė gali labai skirtis.

Šia apklausa siekiama gauti žinių apie dabartinę tolesnę priežiūrą, ypatingą dėmesį skiriant psichikos sveikatai ir psichosocialinei priežiūrai vaikams, paaugliams ir jauniems suaugusiesiems, išgyvenusiems vėžį Europoje. Be to, nustatyti geriausią praktiką ir šių sričių trūkumus.

Jau esate užpildę apklausą dėl ilgalaikio išlaikymo priežiūros.
Tai nuostabu – labai ačiū!

Antras labai svarbus žingsnis – dabar norime dar atidžiau pažvelgti į psichikos sveikatą ir psichosocialinę priežiūrą.

Kas gali dalyvauti?

Vaikų, paauglių ar jaunų suaugusiųjų, išgyvenusių vėžį, patirtis, susijusi su psichikos sveikata ir psichosocialine priežiūra tolesnėje priežiūroje, yra labai svarbi, kad galėtume pagerinti išgyvenusiųjų vėžį priežiūrą visoje Europoje.

Sveikatos priežiūros specialistai: dirbantys arba dirbę vaikų, paauglių ir (arba) jaunų suaugusiųjų, išgyvenusių vėžį, tolesnės priežiūros tarnyboje. Kad susidarytumėte kuo išsamesnį vaizdą, maloniai prašome apklausą pildyti komandoje, kurią sudaro sveikatos priežiūros specialistai, dalyvaujantys tolesnėje priežiūroje jūsų įstaigoje.