Vaikų vėžio pacientų kelias (nuo diagnozės nustatymo iki gydymo ir išgyvenimo) yra labai sudėtingas ir individualus. Nepaisant didžiulių pastangų, dedamų kuriant specialią klinikinę ir mokslinių tyrimų sistemą, skirtą vėžiu sergančių vaikų ir jaunuolių poreikiams tenkinti, išlieka faktas, kad vaikų vėžys yra reta liga. Todėl vis dar egzistuoja tarpusavyje nesusijusių duomenų silosų, o šį susiskaidymą dažnai lemia bendro požiūrio į duomenų apibrėžimą, taikymą ir tarpusavio ryšį sveikatos priežiūros srityje nebuvimas. Dirbtinis intelektas gali būti labai svarbus sprendžiant šiuos iššūkius.

UNICA4EU vizija – padėti ekosistemos, kuri per ateinančius dešimt metų palengvintų dirbtinio intelekto taikymo pediatrinio vėžio srityje didinimą ir plataus masto taikymą, pagrindus, kad Europa taptų pasauliniu etalonu šioje srityje. Iniciatyva sutelks daugiadisciplininius suinteresuotųjų šalių tinklus, reikalingus etaloninių žinių bazei, skirtai pediatrinio vėžio tyrimams ir skatinimui, stiprinti. Bendradarbiavimas yra pats UNICA4EU pagrindas: komanda vienija medicinos ir mokslinių tyrimų institucijas, dirbančias vaikų vėžio srityje, pacientų, tėvų ir išgyvenusiųjų advokatus, pažangiausias dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi, bioinformatikos ir kompiuterinės biologijos žinias, bendruomenės kūrimo ir poveikio kūrimo ekspertus.

UNICA4EU projektas (dotacijos susitarimas 101052609) apima veiklą, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų apsaugotos pacientų, išgyvenusiųjų ir tėvų teisės, susijusios su dalijimusi duomenimis ir jų naudojimu, ir kad būtų patenkinti jų poreikiai, susiję su pacientams pritaikyta informacija ir švietimu apie dirbtinio intelekto technologijų naudojimą.