Šiame straipsnyje apžvelgiamos galimos psichologinės ir neurokognityvinės pasekmės jauniems asmenims, išgyvenusiems vėžį (iki 21 metų ir kuriems vėžys diagnozuotas iki 18 metų), ir jų šeimoms, taip pat intervencinės priemonės, sukurtos šiems vėlyviesiems padariniams šalinti. Autoriai PubMed’e ieškojo apžvalgų psichologinio distreso, HRQOL, neurokognityvinio funkcionavimo, šeimos ir (arba) tėvų bei intervencijų, skirtų išgyvenusiems vėžį vaikams, temomis ir papildė šiuos duomenis šios srities ekspertų nustatytais tyrimais.

Psychological Outcomes, Health-Related Quality of Life, and Neurocognitive Functioning in Survivors of Childhood Cancer and Their Parents