Išgyvenusieji ir globėjai gali geriausiai apsisaugoti nuo diskriminacijos darbe, jei sužinos, kaip ginti savo teises darbo vietoje.

Šia prasme interneto svetainėje pateikiama išsami informacija apie diskriminaciją darbe reglamentuojančius įstatymus ir medicininių atostogų įstatymus.

Joje taip pat aptariami svarbūs klausimai, susiję su darbo paieškos procesu ir kaip įgyvendinti savo teises.

Employment Rights of Cancer Survivors and Caregivers in the UK