Projekto „Get Ready 2 Work” tikslas – pagerinti ir padidinti nepalankioje padėtyje esančių jaunų žmonių užimtumą Bulgarijos darbo rinkoje. Šiuo tikslu bus nagrinėjami ir perkeliami sėkmingi Austrijos ir Vokietijos bendrųjų kompetencijų mokymo modeliai ir programos, skirtos aktyviai jaunimo įtraukčiai ir socialinei integracijai. Svetainė nėra skirta tik asmenims, išgyvenusiems vaikystės ar paauglystės vėžį, tačiau joje pateikiama aktuali informacija, nes jie priklauso tikslinei nepalankioje socialinėje padėtyje esančių jaunų žmonių grupei. Projekte daugiausia dėmesio skiriama prevencijai tiems, kuriems gresia iškritimas iš mokyklos, jaunimo motyvacijai ir aktyvumui bei paramai darbdaviams. Šiuo požiūriu konkretūs projekto tikslai yra šie:

1. Socialiai remtiniems jaunuoliams:
– Visapusiškas profesinis orientavimas
– asmeninių, socialinių ir organizacinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas
– Įgūdžių ir gebėjimų savarankiškai ieškoti darbo gerinimas

2. Žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams:
– Įgūdžių, reikalingų sėkmingai integruoti jaunus žmones į įmonę, tobulinimas per specializuotus mokymus
– Išorinė profesinė parama (koučingas) per pirmąjį jaunų žmonių įdarbinimo etapą

3. Instruktoriams ir karjeros konsultantams
– Geresnis jų supratimas apie nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančių jaunų žmonių problemas
– Tobulinti savo žinias ir įgūdžius, siekiant parengti žmogiškųjų išteklių specialistus, kaip veiksmingiausiai padėti nepalankioje padėtyje esantiems jauniems žmonėms įmonėje
– praturtinti savo žinias ir įgūdžius naujais bedarbių motyvavimo metodais

Get Ready 2Work - increase the employment of disadvantaged young people