Proiectul „Get Ready 2 Work” (Pregătește-te de muncă) își propune să îmbunătățească și să crească gradul de angajare a tinerilor defavorizați pe piața muncii din Bulgaria. În acest scop, vor fi examinate și transferate modele de succes din Austria și Germania pentru formarea competențelor cheie și programe pentru incluziunea activă și integrarea socială a tinerilor. Site-ul web nu este specific pentru supraviețuitorii cancerului la copii sau adolescenți, dar conține informații relevante, deoarece aceștia fac parte din grupul țintă de tineri aflați într-o situație socială dezavantajată. Proiectul se concentrează pe prevenirea celor cu risc de abandon școlar, motivarea și activarea tinerilor și sprijinul pentru angajatori. În acest sens, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Pentru tinerii defavorizați:
– Orientare cuprinzătoare în carieră
– Dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților personale, sociale și organizaționale
– Îmbunătățirea abilităților și a capacității de a căuta un loc de muncă în mod independent

2. Pentru experții în managementul resurselor umane:
– Îmbunătățirea abilităților necesare pentru integrarea cu succes a tinerilor în companie prin formare specializată
– Sprijin profesional extern (coaching) în prima fază de angajare a tinerilor

3. Pentru formatori și consilieri de carieră
– Îmbunătățirea înțelegerii acestora cu privire la problemele tinerilor aflați în dezavantaj socio-economic
– Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru a pregăti profesioniștii în resurse umane în susținerea cât mai eficientă a tinerilor dezavantajați din companie
– Îmbogățirea cunoștințelor și abilităților cu noi metode de motivare a șomerilor

Get Ready 2Work - increase the employment of disadvantaged young people