Sergu vėžiu – kas dabar? Ką daryti po vėžio? Kur gauti informacijos? Šioje informacinėje brošiūroje bandoma atsakyti į visus šiuos klausimus. Ji labai išsami ir išsami, įskaitant skyrių apie karjerą ir darbą vėžio metu ir po jo.

young cancer adult not alone