Imam rak – što sada? Što učiniti nakon raka? Gdje dobiti informacije? Ova brošura nastoji odgovoriti na sva ta pitanja. Jako je detaljna i sveobuhvatna, uključujući odjeljak o karijeri i radu tijekom i nakon raka.

young cancer adult not alone