Rak je bolest opasna po život i još je dug put do prevladavanja nejednakosti i osiguravanja sigurnijeg i kvalitetnijeg liječenja preko granica EU-a. Potreba za poboljšanjem pristupa standardnoj skrbi diljem Europe i povećanjem stopa izlječenja za sve pedijatrijske vrste raka trebale bi biti prioritet za sve one koji skrbe o oboljelima od dječjeg raka i preživjelima.

Prekogranična zdravstvena skrb treba ujediniti stručnjake diljem Europe za rješavanje složenih ili rijetkih stanja raka koja zahtijevaju visoko specijalizirane intervencije i koncentraciju znanja i resursa.

Pedijatrijski rak dolazi u više podvrsta i predstavlja i po život opasnu bolest i veliki javnozdravstveni problem. Uz 35 000 djece i adolescenata novodijagnosticiranih od raka diljem Europe i 6 000 mladih pacijenata koji umiru svake godine, on ostaje vodeći uzrok smrti od bolesti za djecu stariju od 1 godine.

Prosječne stope preživljavanja poboljšale su se posljednjih desetljeća: za neka stanja napredak je bio dramatičan, dok su za druga ishodi i dalje vrlo loši. Značajne nejednakosti u stopama preživljavanja također su izazov u Europi, s lošijim ishodima u istočnoj Europi.

ERN PaedCan će povećati preživljavanje djece oboljele od raka i kvalitetu života poticanjem suradnje, istraživanja i obuke, s krajnjim ciljem smanjenja trenutnih nejednakosti u preživljavanju djece oboljelih od raka i mogućnostima zdravstvene skrbi u državama članicama EU. Omogućit će pristup dijagnostičkim podacima i liječenju olakšavanjem razmjene znanja i stručnosti, dopuštajući da informacije putuju umjesto pacijenata kroz implementaciju virtualnih ploča za tumore. Kako bi pregledali pacijentovu dijagnozu i liječenje, ERN koordinatori sazivaju ‘virtualne’ savjetodavne odbore medicinskih stručnjaka iz različitih disciplina, koristeći namjensku IT platformu i telemedicinske alate. Proces i kriteriji za uspostavu ERN-a i odabir njegovih članova utvrđeni su zakonodavstvom EU-a.