Anita Moorjani’s memoires “Sterven om mij te zijn” is een zeer inspirerend verslag van haar buitengewone reis door ziekte, bijna-dood en diepgaande zelfontdekking. Na een vier jaar durende strijd met kanker die haar lichaam in verval bracht, nam Anita’s leven een verrassende wending. Haar organen faalden en ze ging een opmerkelijke bijna-doodervaring tegemoet die niet alleen haar intrinsieke waarde onthulde, maar ook de ware oorzaak van haar ziekte. Het was een openbaring die het conventionele begrip tartte.

Tijdens deze transcendente ervaring realiseerde Anita zich een diepe waarheid over zichzelf en het bestaan zelf. Ze werd wakker met een nieuw begrip van haar eigen kracht en doel. Toen ze weer bij bewustzijn kwam, was haar lichamelijke conditie verbazingwekkend genoeg zo dramatisch verbeterd dat ze binnen een paar weken uit het ziekenhuis werd ontslagen, volledig vrij van kanker.

Op de pagina’s van “Sterven om mij te zijn” deelt Anita Moorjani het opmerkelijke tapijt van haar leven, met verhalen uit haar jeugd in Hong Kong, haar onvermoeibare zoektocht naar een bevredigende carrière en liefde, en haar onverwachte reis naar de rand van de dood. Anita groeide op in een traditioneel hindoegezin in een samenleving met Chinese en Britse invloeden. Al op jonge leeftijd worstelde ze met het gewicht van culturele en religieuze verwachtingen. Haar levenspad werd gekenmerkt door een voortdurende strijd om de balans te vinden tussen persoonlijke authenticiteit en de eisen van maatschappelijke normen.

Toch was het tijdens haar transformerende bijna-doodervaring dat Anita een diepe helderheid vond en een diep begrip van haar vermogen om zichzelf te genezen. Ze kwam ook in aanraking met het verbazingwekkende concept van universele wonderen die haar stoutste verbeelding te boven gingen.

“Dying to Be Me” biedt een schat aan wijsheid en inzichten over ziekte, genezing, angst en de transformerende kracht van het omarmen van liefde. Het boek is een krachtig bewijs van het ongelooflijke potentieel dat in ieder mens schuilt. Het betoogt overtuigend dat we spirituele entiteiten zijn die door de menselijke ervaring navigeren en onderstreept de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens. Anita Moorjani’s memoires zijn een baken van hoop en een dwingende uitnodiging om de grenzeloze dimensies van ons bestaan te verkennen.