Een combinatietherapie tegen botkanker bij kinderen is efficiënt in levende organismen: als de tumor in vislarven wordt getransplanteerd en met bepaalde medicijnen wordt behandeld, krimpt hij aanzienlijk of verdwijnt hij helemaal. Het zal echter nog even duren voordat het bij kinderen kan worden toegepast, zeggen dr. Martin Distel en co-auteurs. De resultaten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Cancer Letters. A combination therapy against childhood bone cancer is efficient in living organisms: if the tumour is transplanted into fish larvae and treated with certain drugs, it shrinks significantly or disappears completely.However, it will still take a while before it can be applied to children, said Dr Martin Distel and co-authors. The results were published in the renowned journal Cancer Letters.