O terapie combinată împotriva cancerului osos pediatric este eficientă în organismele vii: dacă tumora este transplantată în larve de pește și tratată cu anumite medicamente, se micșorează semnificativ sau dispare complet. Cu toate acestea, va mai dura ceva timp până să poată fi aplicată la copii, spun dr. Martin Distel și coautorii. Rezultatele au fost publicate în renumitul jurnal Cancer Letters. A combination therapy against childhood bone cancer is efficient in living organisms: if the tumour is transplanted into fish larvae and treated with certain drugs, it shrinks significantly or disappears completely.However, it will still take a while before it can be applied to children, said Dr Martin Distel and co-authors. The results were published in the renowned journal Cancer Letters.