Overlevenden van kanker bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen die behandeld zijn met anthracycline chemotherapie en/of bestraling van onder andere het hart hebben een verhoogd risico op cardiomyopathie.

Vanwege dit hoge risico kunnen overlevenden baat hebben bij surveillance.