Deze video bevat een paneldiscussie over de unieke uitdagingen waarmee kankeroverlevenden bij adolescenten/jongvolwassenen (AYA’s) worden geconfronteerd, evenals onderzoek over hoe AYA’s elkaar advies geven over hun ervaringen.

Als implicaties en toekomstige richtingen benadrukken de auteurs het belang van het luisteren naar patiënten om onvervulde behoeften/grote stressfactoren/verstoringen/onzekerheden te begrijpen, waar patiënten vaak over praten wanneer ze hun ervaringen delen, aangezien dit relevant kan zijn voor de opleiding van gezondheidswerkers, maar ook voor AYA-adviesraden oprichten. Bovendien is het nodig om steun van lotgenoten te integreren, rekening te houden met toxische positiviteit en te begrijpen wanneer het juiste moment is aangebroken om advies of ondersteuning te bieden aan jonge volwassenen met kanker.