Jonge overlevenden van kanker hebben vaak te maken met financiële stress, die zich op verschillende gebieden van het leven manifesteert: Ze hebben materiële zorgen en problemen met het betalen van hun rekeningen, ze worden psychisch getroffen, bijvoorbeeld door zorgen en angsten met betrekking tot hun financiële situatie, of ze kunnen zich geen geschikte zorg of vervolgbehandelingen veroorloven. Vooral in vergelijking met jonge mensen die geen kanker hebben gehad, maken overlevenden veel vaker melding van dergelijke moeilijkheden.

Het artikel gaat over de situatie in de Verenigde Staten en er moet rekening mee worden gehouden dat het ziektekostenverzekeringssysteem van land tot land verschilt. Toch kunnen sommige bevindingen ook van toepassing zijn op overlevenden in landen waar de medische zorg door de overheid wordt gefinancierd. Discriminatie in de werkomgeving bijvoorbeeld, die ondanks wettelijke voorschriften nog steeds bestaat, kan een impact hebben op de financiële situatie van overlevenden.

Alle factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen tijdens of na kanker zijn weergegeven in een overzichtskaart. Verder onderzoek moet zich richten op hoe sociaaleconomische status en financiële problemen de kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit van overlevenden kunnen beïnvloeden en welke beleidsmaatregelen nodig zijn om deze problemen op te lossen.

Financial Toxicity in Adolescent and Young Adult Cancer Survivors