Jauniems vėžį išgyvenusiems žmonėms dažnai tenka patirti finansinį stresą, kuris pasireiškia įvairiose gyvenimo srityse: Jiems kyla materialinių rūpesčių ir problemų apmokant sąskaitas, jie patiria psichologinį poveikį, pavyzdžiui, nerimą ir baimę dėl savo finansinės padėties, arba negali sau leisti tinkamos priežiūros ar tolesnio gydymo. Ypač palyginti su vėžiu nesirgusiais jaunuoliais, išgyvenusieji vėžį apie tokius sunkumus praneša gerokai dažniau.

Straipsnyje aprašoma situacija JAV, todėl reikia atsižvelgti į tai, kad sveikatos draudimo sistema įvairiose šalyse skiriasi. Nepaisant to, kai kurios išvados gali būti taikomos ir išgyvenusiems ligoniams šalyse, kuriose medicininę priežiūrą finansuoja valstybė. Pavyzdžiui, diskriminacija darbo aplinkoje, kuri vis dar egzistuoja nepaisant teisinio reglamentavimo, gali turėti įtakos išgyvenusiųjų finansinei padėčiai.

Visi veiksniai, galintys prisidėti prie finansinių sunkumų atsiradimo vėžio metu ar po jo, pateikiami apžvalginėje diagramoje. Tolesniuose tyrimuose reikėtų sutelkti dėmesį į tai, kaip socialinė ir ekonominė padėtis bei finansiniai sunkumai gali paveikti išgyvenusiųjų vėžį gyvenimo kokybę, sergamumą ir mirtingumą ir kokių politinių priemonių reikia šioms problemoms spręsti.

Financial Toxicity in Adolescent and Young Adult Cancer Survivors