Šis lankstinukas skirtas mokytojams, kurių klasėje mokosi vėžiu sergantis brolis ar sesuo. Kai vaikas suserga vėžiu, tai paveikia visą šeimą. Vaikui, tėvams / globėjams ir broliams bei seserims vėžys tampa jų kasdienio gyvenimo dalimi. Brolius ir seseris sieja ypatingas ryšys. Jie auga kartu ir daug ko išmoksta vieni iš kitų. Jų tarpusavio bendravimas atlieka didelį vaidmenį ugdant socialinius ir emocinius įgūdžius. Vieno iš vaikų vėžys daug ką pakeičia šeimoje. Atsiranda rūpesčių ir daug dėmesio skiriama sergančiam vaikui. Dėl to broliai ir seserys įgyja kitokią padėtį ir vaidmenį. Broliams ir seserims mokykla yra pažįstama aplinka, kurioje užtikrinama struktūra ir saugumas. Jiems svarbu, kad mokykla ir toliau vyktų kuo normaliau. Šis lankstinukas padės jums suprasti brolius ir seseris, nustatyti problemas ir padėti bei vadovauti jiems, kad jie galėtų toliau visapusiškai tobulėti saugioje aplinkoje.

Siblings of a Child With Cancer