„Youth Cancer Europe“ socialinio sąmoningumo didinimo akcijos tikslas – panaikinti stigmą, susijusią su vėžio diagnoze tarp jaunų žmonių. Kampanija buvo paskelbta išleidžiant vaizdo įrašą #removelabels, kuriame grupė jaunų žmonių, išgyvenusių vėžį, laiko ženklus su išbraižytomis jų karjeromis ir atitinkamomis „vėžio etiketėmis“, užimančiomis centrinę vietą, prieš jas nuimant, kad paneigtų požiūrį, jog vėžys apibrėžia, kas jie yra.

Šarūnas Narbutas, vienas iš organizacijos „Youth Cancer Europe“ steigėjų ir valdybos pirmininkas, sakė: „Mūsų socialinė akcija #removelabels yra socialinio sąmoningumo žinia. Nors ir toliau instituciniu lygmeniu kovojame už geresnę jaunų pacientų ir išgyvenusiųjų gyvenimo kokybę, turime prisiminti, kad žodis „vėžys“ vis dar turi daug stigmos, ypač tarp jaunų žmonių. Štai kodėl svarbu priminti visai visuomenei, kad jauni išgyvenę vėžį asmenys tiesiog nori grįžti į normalų gyvenimą po ligos. Jų ateitis jiems reiškia kur kas daugiau nei vėžio diagnozė, ir būtent taip jie nori, kad juos matytų visi kiti.“

„Išgyvenusieji vėžį nenori tapatintis su etiketėmis, kurias jiems klijuoja visuomenė,“ – sako Katie Rizvi, organizacijos „Youth Cancer Europe“ generalinė direktorė ir viena iš įkūrėjų. Kaip ir bet kuris kitas jaunas suaugęs asmuo, jie yra žmonės, turintys savo svajonių, ambicijų ir visą gyvenimą prieš akis. Jei tam trukdo stigmos ir esami apribojimai valstybinėse ir privačiose institucijose, tai reiškia, kad iš jų atimama šviesesnė ateitis. Jie nenori laikyti paslaptyje savo vėžio praeities, kai kreipiasi dėl darbo ar susipažįsta su nauju žmogumi, bijodami atskirties; jie nori, kad į juos nebebūtų žiūrima kaip į pacientus, o jie būtų pripažįstami kaip profesionalai dėl savybių, kurios kuria ir nusako jų asmenybę.“