Lijek nije dovoljan! Zašto je vrijeme da djelujemo i zatvorimo jaz?”, pozicioni papir je objavljen u MEMO – časopisu za evropsku medicinsku onkologiju, naglašavajući da je osobama koje su preživjele od raka u djetinjstvu potrebna sveobuhvatna, medicinska i psihosocijalna dugoročna njega.

Da bismo izgradili adekvatnu dugoročnu njegu, potrebna su nam podrška i akcije naših zdravstvenih sistema: #RaiseYourHands4Survivors

Nadalje, kako bi se nadomestili nedostaci i osiguralo da preživjeli širom Evrope, bez obzira gdje, mogu dobiti pristup dugotrajnoj njezi koja im je potrebna, tema preživljavanja i izazovi s tim u vezi moraju se staviti u centar pažnje.