Rak i tretmani poput kemoterapije, radioterapije i operacije mogu utjecati na plodnost. Ova brošura pruža više informacija o problemima plodnosti kod djevojčica nakon liječenja raka. Uključene su informacije o plodnosti općenito i kakav bi mogao biti utjecaj liječenja raka na plodnost.U brošuri se također raspravlja o različitim mogućnostima očuvanja plodnosti prije i nakon liječenja.Uz to postoje informacije o mogućnostima umjetne oplodnje. Cancer and treatments like chemotherapy, radiotherapy and surgery can affect fertility. This brochure provides more information about fertility issues in girls after cancer treatment. Included is information about fertility in general and what the impact of cancer treatment on fertility might be.The brochure also discusses the various fertility preservation options before and after treatment.Next to this, there is information about options for artificial fertilisation.