Studija istražuje učinkovitost različitih elemenata kompleksnog programa rehabilitacije prilagođenog mladim odraslim osobama koje su preživjele rak (YACS). Iako je izazovno izolirati utjecaj pojedinih elemenata programa, kombiniranje rezultata studije s postojećom teorijom i istraživanjem pruža uvid u ključne komponente.

Postavljanje individualnih ciljeva: Rehabilitacija bi trebala biti usmjerena prema ciljevima. Pomoć mladim odraslim osobama koje su preživjele rak u postavljanju ostvarivih ciljeva, kako je prikazano u ovoj studiji, pomaže strukturirati njihovu rehabilitaciju, potiče motivaciju i poboljšava osjećaj odgovornosti.

Tjelesna vježba: Tjelesna aktivnost igra ključnu ulogu u rehabilitaciji oboljelih od raka. Mladim odraslim osobama koje su preživjele rak zanimljivi su programi usmjereni na tjelesnu aktivnost, koji, kada su učinkovito prilagođeni, mogu značajno poboljšati opću kvalitetu života povezanu sa zdravljem (HRQOL).

Psihoedukacija: Prilagođeni programi psihološke edukacije, poput onih koji se bave vježbanjem i upravljanjem umorom, pozitivno utječu na psihološke dimenzije (npr. suočavanje i emocionalno funkcioniranje) i ukupnu HRQOL.

Individualno praćenje: Rehabilitacija mora biti personalizirana, fokusirajući se višestrukim izazovima i potrebama mladih odraslih osoba koje su preživjele rak. Individualni sastanci s različitim stručnjacima za rehabilitaciju raka i postavljanje personaliziranih ciljeva pridonose poboljšanoj HRQOL.

Podrška vršnjaka: Mladima odraslim osobama koje su preživjele rak puno znači podrška vršnjaka. Blisko interagiranje s vršnjacima tijekom programa rehabilitacije potiče potporne razmjene, osnaživanje i poboljšanu društvenu funkciju.

Vikend s obitelji: Iako je ovaj element imao ograničen utjecaj u ovoj studiji zbog niske usklađenosti, njegov uspjeh može biti otežan jedinstvenim izazovima s kojima se suočavaju mlade odrasle osobe koje su preživjele rak, uključujući zabrinutosti vezane uz privatnost i obiteljske dinamike.

Ovi nalazi sugeriraju da holistički pristup, uključujući ove elemente u kompleksne programe rehabilitacije prilagođene mladima odraslim osobama koje su preživjele rak, može dovesti do pozitivnih ishoda, uključujući poboljšanu HRQOL i tjelesnu sposobnost. Daljnja istraživanja i veće studije potrebne su kako bi se potvrdili ovi rezultati i usmjerio razvoj učinkovitih rehabilitacijskih intervencija za mlade odrasle osobe koje su preživjele rak

Specialized rehab program for young adult cancer survivors