Svatko teži najvišoj mogućoj kvaliteti života – uključujući mlade koji su preživjeli rak. Mnoga područja života utječu na kvalitetu života, a jedno od njih je dobra socijalna integracija s drugim ljudima. Osobito u adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi, prva iskustva s romantičnim vezama i ljubavlju važan su aspekt razvoja. Bolest raka može utjecati na ljubavne veze, kao što je objašnjeno u ovom članku.

Studija je intervjuirala mlade preživjele između 18 i 25 godina o njihovim prioritetima i perspektivama u životu, njihovoj zabrinutosti zbog dijeljenja svoje priče o bolesti s drugima, ponekad negativnoj slici tijela kao posljedici bolesti, kao i nuspojavama liječenja i zabrinutosti o njihovoj plodnosti. Preživjeli su također spomenuli probleme u vezi i poteškoće u razvijanju emocionalne i fizičke intimnosti u vezama. Stoga još jednom treba istaknuti da je u mnogim slučajevima rak iskustvo koje mijenja život. Poteškoće raznih vrsta ne prestaju nakon završenog liječenja – čak i u životu „nakon raka“ mogu ostati stare ili se mogu pojaviti nove poteškoće koje utječu na živote mladih ljudi.

Članak također poziva da se teme relevantne za razvoj, kao što su ljubav i romantika, obrade u okviru naknadne skrbi, budući da su one važni pokazatelji dugoročne kvalitete života.