“Iedereen streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven – ook jonge overlevenden van kanker. Veel aspecten van het leven zijn van invloed op de kwaliteit van leven, een daarvan is een goede sociale integratie met andere mensen. Vooral in de adolescentie en jongvolwassenheid zijn de eerste ervaringen met romantische relaties en liefde een belangrijk aspect van de ontwikkeling. De ziekte kanker kan invloed hebben op romantische relaties, zoals in dit artikel wordt uitgelegd.

In het onderzoek werden jonge overlevenden tussen de 18 en 25 jaar ondervraagd over hun prioriteiten en perspectieven in het leven, hun zorgen over het delen van hun ziekteverhaal met anderen, een soms negatief lichaamsbeeld als gevolg van de ziekte, en ook bijwerkingen van de behandeling en zorgen over hun vruchtbaarheid. Relatieproblemen en moeilijkheden bij het ontwikkelen van emotionele en fysieke intimiteit in relaties werden ook genoemd door overlevenden. Daarom moet er nogmaals op worden gewezen dat kanker in veel gevallen een levensveranderende ervaring is. Zelfs in het leven “na kanker” kunnen oude moeilijkheden blijven bestaan of nieuwe moeilijkheden ontstaan die het leven van jongeren beïnvloeden.

Het artikel roept ook op om onderwerpen die relevant zijn voor de ontwikkeling, zoals liefde en romantiek, aan te pakken binnen de nazorg, omdat ze belangrijke markers zijn voor de kwaliteit van leven op de lange termijn.”