Gediagnosticeerd en behandeld worden voor kanker is een zware en vaak lange en moeilijke periode in het leven van jonge mensen.

Tegelijkertijd zijn veel survivors helemaal niet voorbereid op de weg die soms ligt om te overleven.

Hoewel ze “genezen” zijn en “langdurige overlevende” worden genoemd, worstelen veel jonge mensen na de behandeling van kanker met verschillende late effecten die ook dagelijks het psychosociaal welzijn aantasten.

In deze bewustmakingsfilm bespreken twee pleitbezorgers van patiënten openlijke informatie over late effecten na de behandeling, evenals het gebrek aan langdurige nazorg in heel Europa.