Dit artikel gaat in op overlevingskansen in de pediatrische oncologie en wijst op de volgende belangrijke elementen:
genezen zijn betekent niet altijd ‘welzijn’. Tot 75% van de survivors krijgt te maken met late effecten. De balans bewaren tussen coping en het leven ten volle leven kan een levenslange uitdaging zijn.

Er is wereldwijd een gebrek aan structuur voor psychosociale en medische nazorg. Ze moeten ontwikkeld worden.

survivors hebben uitgebreide en op hun leeftijd afgestemde informatie nodig over de risico’s die ze kunnen verwachten als gevolg van hun kanker en behandelingen, wat ze kunnen doen aan de late gevolgen ervan en waar ze terecht kunnen.

Er moet meer onderzoek worden gedaan om late effecten te verminderen en de langdurige zorg te optimaliseren.