Olandijos vaikų vėžį išgyvenusių asmenų tyrimas (DCCSS-LATER) yra didelis vėlyvųjų vaikų vėžio padarinių tyrimas. Šioje svetainėje rasite informacijos apie įvairius tyrimus, kurie yra DCCSS-LATER dalis. The Dutch Childhood Cancer Survivor Study (DCCSS-LATER) is a big study on the late effects of childhood cancer. On this site, you find information about the various studies which are part of DCCSS-LATER.