Vadove aiškinama sielvarto patirtis vaikystėje ir paauglystėje ir stengiamasi sulaužyti tabu, susijusį su temomis, susijusiomis su mirtimi ir mirtimi. Netekties ir netekties patirtis yra labai svarbi ne tik ugdymo ir socialinei-šeimos sistemai, bet ir sveikatai. Sielvartas – tai prisitaikymo procesas, tai kelias, kurį turime nueiti tiek vaikai, tiek suaugusieji, kai netenkame ko nors svarbaus savo gyvenime. Šiame vadove stengiamasi padėti suprasti mirties ir sielvarto supratimą priklausomai nuo amžiaus ir raidos, pateikiama informacijos apie suaugusiųjų sielvarto ir vaikystės sielvarto skirtumus, taip pat apie sielvarto raišką šeimos ir mokyklos aplinkoje. Vadove taip pat pateikiama pagalbinė medžiaga šia tema.

Training for Mothers, Fathers and Teachers on Childhood and Adolescence grief