Vienas iš jūsų mokinių sunkiai serga ir yra gydomas nuo vėžio. Tai gali kelti daug klausimų, kai mokinys ateis į mokyklą gydymo metu arba jam pasibaigus. Kadangi sunkiai sergančių vaikų švietimas reikalauja individualaus požiūrio, šia brošiūra norima padėti jums organizuoti šį individualiai pritaikytą švietimą. Sergantys vaikai ir paaugliai skatinami kuo daugiau dalyvauti įprastame kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, eiti į mokyklą. Svarbu išlaikyti sveiką pusiausvyrą tarp pakankamos stimuliacijos ir iššūkių, bet, be abejo, ir paramos, kai to reikia, atsižvelgiant į ligą ir gydymą. Tam reikia didelio lankstumo iš visų dalyvaujančiųjų.

Šią brošiūrą sudaro šie skyriai:

1. Poveikis vaikui ir šeimai
2. Į mokyklą ar ne?
3. Švietimas už mokyklos ribų
4. Kognityvinė ir fizinė pagalba
5. Socialinė ir emocinė parama
6. Informacinės interneto svetainės
7. Naudinga kontaktinė informacija

Information Brochure- School for Children With Cancer