Ana Amariutei, „Youth Cancer Europe” pacientų advokatė, vasario mėn. kalbėjo konferencijoje „Lygybė, kompetencija ir inovacijos: Šiuolaikinė vėžio priežiūra visiems”, kurią Stokholme surengė pirmininkaujanti Švedija kartu su Europos Komisija.

Ana aptarė problemas, su kuriomis susiduria jauni vėžiu sergantys ir išgyvenę pacientai, susijusias su vėlyvu vėžio nustatymu, vėlyva diagnoze, negalėjimu pasinaudoti šiuolaikiniu gydymu ar klinikiniais tyrimais, negalėjimu pasinaudoti vaisingumo išsaugojimo paslaugomis ir ART, taip pat problemas, susijusias su pagalba psichikos sveikatos srityje. Ji paprašė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Švedijos ir Europos Komisijos suteikti vienybės ir saugumo jausmą, užtikrinant tinkamą medicinos priežiūros prieinamumą kiekvienam vėžiu sergančiam pacientui Europoje, nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, socialinės ir ekonominės padėties, seksualinės orientacijos, gimimo vietos, gyvenamosios vietos, & amp; religinių ar dvasinių įsitikinimų, nes visos suinteresuotosios šalys siekia panaikinti nelygybę vėžio priežiūros srityje.

EU-CAYAS-NET programoje YCE vadovauja 5 darbo paketui, skirtam lygybės, įvairovės ir įtraukties klausimams spręsti. Laukite daugiau medžiagos šia tema, įskaitant EDI mokymo programą, 2024 m. įvyksiančią konferenciją ir paskelbtą politikos dokumentą, kuriame atsispindės bendra Europos vėžiu sergančių jaunų žmonių nuomonė apie EDI.