Šiame šaltinyje pateikiamas Švento Judo vaikų tyrimų ligoninės tinklalapis. Jame nagrinėjamas vaikų ir jaunuolių gyvenimas po vėžio. Jame yra paieškos įrankis, leidžiantis pritaikyti lankytojams ieškomą informaciją. Jame pateikiamos tokios temos kaip grįžimas į mokyklą ar darbo pradžia. Pavyzdžiui, galite rasti informacijos apie įstatymus, draudžiančius diskriminaciją darbe. Be to, galite užmegzti ryšį su palaikančia bendruomene ir sužinoti asmenines sergančiųjų istorijas.

Svetainė išversta į daugybę kalbų: Įrašai perkelti į anglų, birmiečių, prancūzų, portugalų, ispanų, urdu, arabų, kinų, hindi, rusų ir ukrainiečių kalbas.

life after cancer for children and young adults