Upoznajte se s programom koji priprema, prati i provodi transfer pedijatrijskih bolesnika u njihovu referentnu bolnicu za odrasle.

Transverzalni program SJD Barcelona bolnice A10 planira put do centra za odrasle za sve pacijente, s posebnom pozornošću na složene kronične bolesti. Naučite, preko stručnjaka i jednog od pacijenata u tranzitu, kako ruta funkcionira.

S obzirom na svoj status visoko specijaliziranog centra za zdravlje majke i djeteta, dječja bolnica SJD Barcelona ima pionirski program prijelaza pedijatrijskih pacijenata na sustav za odrasle, koji provodi u suradnji s glavnim bolnicama u Kataloniji.

Kao rezultat napretka u zdravstvenoj skrbi, kronične patologije su se povećale u posljednjim desetljećima, a time i složenost. Stoga je bilo potrebno stvoriti strukturiran i homogen sustav koji će odgovoriti na raznolikost potreba pacijenata i obitelji te na njihov stupanj kliničke složenosti.

Prijelaz pacijenata oboljelih od rijetkih bolesti u centre za odrasle jedan je od prioritetnih ciljeva internog modela zdravstvene skrbi dječje bolnice SJD Barcelona, ​​koji vodi Bolničko savjetodavno povjerenstvo za rijetke bolesti (CAMM-SJD).