Efekti raka u djetinjstvu na ishranu i fizičku aktivnost bit će različiti za svakog preživjelog. Postoji mnogo faktora koji mogu uticati na sposobnost da budete fizički aktivni; međutim, rak u djetinjstvu i njegovo liječenje ne bi trebali biti izgovor za nezdravu ishranu ili fizičku aktivnost.

Američko društvo za borbu protiv raka preporučuje da odrasli dobiju najmanje 150 minuta umjerene vježbe i najmanje 75 minuta intenzivnog vježbanja sedmično. Za djecu i adolescente preporučuje se 60 minuta umjerene i snažne aktivnosti svaki dan, tri dana u sedmici.

Preživjeli sa posebnim potrebama mogu sudjelovati u većini aktivnosti, ali pomoć radnog ili fizioterapeuta može biti potrebna kako bi aktivnost bila uspješna.