Zapošljavanje se smatra ključnim aspektom zdravog života nakon raka. Između ostalog, omogućuje adolescentima i mladima osjećaj normalnosti (dnevnu strukturu), povratak osjećaju identiteta i financijsku sigurnost, što pozitivno utječe na njihovo opće zdravlje i kvalitetu života. Nažalost, mnogi preživjeli izvješćuju o nepoželjnim posljedicama bolesti i liječenja raka. To uključuje nezaposlenost, niže prihode i preusmjeravanje karijere. Kako su mladi preživjeli na početku svojih profesionalnih karijera i možda imaju malo ili nimalo radnog iskustva, (re)integracija u radni život može za njih predstavljati značajan izazov.

Kako bi detaljnije proučili profesionalnu i financijsku situaciju preživjelih, istraživači oko Silvie Janssen usporedili su preživjele od raka s osobama iz opće populacije u Nizozemskoj koje su bile iste dobi i spola. Osobe su uspoređene u godini dijagnoze raka, godinu dana nakon toga i pet godina nakon toga kako bi se ispitao kratkoročni i dugoročni učinak raka (i liječenja). Posebnost ove studije je ta što istraživači nisu koristili podatke koje su sami preživjeli prijavili o svojoj radnoj i financijskoj situaciji, već su koristili objektivne registracijske podatke nizozemskog statističkog ureda.

Koje su zaključci ove studije?

Studija je pokazala da su mladi preživjeli od raka značajno manje vjerojatno zaposleni u usporedbi s općom populacijom, kako kratkoročno tako i dugoročno. Preživjeli su također češće primali invalidsku naknadu. Međutim, osobni i kućanski prihodi nisu se razlikovali između osoba s i bez povijesti raka. Također je pokazala da su žene značajno češće dugotrajno nezaposlene od muškaraca. Vrsta liječenja također ima utjecaj na radnu situaciju: invazivnije terapije (kemoterapija, radioterapija i hormonska terapija) povezane su s nezaposlenošću. To sugerira da veći teret liječenja može utjecati na preživjele i dugoročno. Rezultati ove studije usklađeni su s drugim međunarodnim studijama o preživjelima od raka u adolescenciji ili mladoj odrasloj dobi koje pokazuju narušeno zaposlenje i financijsku situaciju.

Što nam ova studija ne govori?

Budući da se radi o registracijskim podacima i preživjeli nisu sami intervjuirani, ne saznajemo specifične razloge nezaposlenosti. Neki od njih mogli su biti prisiljeni na to zbog negativnog utjecaja svog raka (i liječenja) ili se suočavati s diskriminacijom na radnom mjestu, dok bi drugi možda svjesno odabrali promijeniti svoj status zaposlenja jer su im se promijenile životne i karijerne perspektive uslijed njihovih iskustava. Jedino što je sigurno jest da su preživjeli od raka vjerojatnije pogođeni nezaposlenošću u usporedbi s osobama bez povijesti bolesti.

Koji je zaključak istraživača?

Čak i na temelju objektivnih registracijskih podataka, vidljivo je da su preživjeli od raka u adolescenciji ili mladoj odrasloj dobi vjerojatnije nezaposleni u usporedbi s osobama iz opće populacije. Iako je financijska podrška dostupna i koristi se, nezaposleni imaju značajno niže prihode. Stoga bi preživjelima trebala pružiti proaktivna, prilagođena podrška i savjetovanje. Pružanje podrške u smislu zaposlenja i financijske situacije od trenutka dijagnoze moglo bi pomoći preživjelima da pronađu svoj put (natrag) u zaposlenje.

occupational and financial outcomes between survivors of cancer and people without cancer