Napredak u dijagnostici i liječenju malih pacijenata oboljelih od raka poboljšao je stopu preživljavanja u Španjolskoj. U stvari, procjenjuje se da više od 80% oboljele djece i adolescenata preživi nakon pet godina liječenja. Međutim, nakon tih pet godina, moguće je da veliki broj ove djece može razviti neku vrstu posljedica kao rezultat raka ili tumora koji su pretrpjeli ili primljenih tretmana.

Posebno je važno da ovi pacijenti imaju pristup posebnim kontrolama tokom svog odraslog života. Preživjeli bi trebali biti svjesni potencijalnih kasnih efekata i također bi trebali biti svjesni rizika od relapsa i sekundarne bolesti. Ukratko, potrebno im je osigurati kvalitetu života i zdravlje nakon bolesti i u odraslom životu. Ovaj video prikazuje četiri stvarna slučaja preživjelih od raka.