De diagnose kanker haalt de getroffenen meestal uit het midden van hun werkzame leven en roept daarmee existentiële vragen op over hun professionele toekomst: kunnen ze hun baan behouden? Bestaat er bescherming tegen ontslag? Hoe lang bestaat er recht op loondoorbetaling? Deze brochure (geschreven in het Duits) bevat gedetailleerde informatie over sociaal-juridische onderwerpen met betrekking tot werkgelegenheid. U kunt ook meer te weten komen over de mogelijkheid van “re-integratie in deeltijdwerk”, die in 2017 in Oostenrijk van kracht werd. Daarnaast wordt verwezen naar vele nuttige adviescentra. Helaas verwijst deze brochure uitsluitend naar het Oostenrijkse recht.

Cancer labour laws