Dijagnoza, liječenje i kasni medicinski učinci raka u djetinjstvu mogu promijeniti psihosocijalnu putanju preživjelih tijekom njihova života.

Ovaj pregled literature usredotočuje se na simptome mentalnog zdravlja, postizanje društvenih prekretnica, socioekonomska postignuća i rizična ponašanja za zdravlje osoba koje su preživjele rak u djetinjstvu.

Rezultati pokazuju da iako je većina preživjelih psihološki dobro prilagođena, preživjeli su izloženi riziku od tjeskobe i depresije u usporedbi s braćom i sestrama.

Psychological Symptoms, Social Outcomes, Socioeconomic Attainment, and Health Behaviors Among Survivors of Childhood Cancer