U Francuskoj se svake godine dijagnosticira rak kod 2500 djece. Brošura se bavi pitanjima povezanima s produljenim izostancima zbog bolesti te kako najbolje nastaviti školovanje i koja podrška je potrebna.

Nakon teškoća uzrokovanih bolešću, učenici zaslužuju dobrodošlicu u školu. Poticanje učenika da prihvate fizičke razlike svojih školskih kolega, poticanje komunikacije s njima, pomoć u suočavanju s novom stvarnošću škole te predlaganje postavljanja ciljeva važni su i izazovni zadaci. S druge strane, poučavanje djeteta koje pati od raka može biti obogaćujuće ljudsko iskustvo za učitelje, omogućujući im proširenje profesionalnih i osobnih horizonta.

Information Brochure- School for Children With Cancer