Het is dan ook geen verrassing dat er wereldwijd maar liefst 2 miljoen exemplaren van “De kracht van het nu” zijn verkocht en dat het de taalgrenzen heeft overstegen met vertalingen in meer dan 30 vreemde talen. Behalve een verzameling van louter principes en clichématige gemeenplaatsen, begint dit boek aan een diepgaande en transformerende spirituele odyssee – een odyssee die lezers uitnodigt om op een zoektocht te gaan naar hun ware en diepste zelf. In deze reis van persoonlijke groei en spiritualiteit is de ultieme prijs niets minder dan de ontdekking van waarheid en verlichting.

Vanaf het allereerste begin fungeert Eckhart Tolle in het openingshoofdstuk als een spirituele gids, die het pad naar verlichting verlicht en tegelijkertijd zijn aartsvijand onthult – de altijd kletsende geest. Met een ongeëvenaarde helderheid nodigt hij lezers uit om hun rol te confronteren in het creëren van hun eigen lijden en laat hij een licht schijnen op hoe je jezelf kunt bevrijden uit de klauwen van angst. De sleutel, zo stelt hij, ligt in de diepgaande kunst om volledig in het huidige moment te leven – een praktijk die leidt tot een leven zonder pijn.

Terwijl de reis zich ontvouwt, illustreert Tolle op meesterlijke wijze hoe individuen een verbinding kunnen aangaan met de onverwoestbare essentie van hun Wezen – een essentie die bestaat voorbij de vluchtige, steeds veranderende vormen van het leven, onaangetast door de cycli van geboorte en dood. Het is, in zijn woorden, “het eeuwige, altijd aanwezige Ene Leven” dat bestaat voorbij de ontelbare vormen waaruit ons bestaan bestaat.

Deze paperbackeditie, met een nieuw voorwoord van de auteur, dient als een krachtige getuigenis van het idee dat ware verlichting alleen bereikt kan worden als iemand zich weer bewust wordt van zijn Zijn, de beperkingen van de geest overstijgt en intens in het Nu vertoeft. Het is in deze verhoogde staat van bewustzijn dat het baken van Verlichting uiteindelijk het helderst schijnt.

Op de pagina’s van “De kracht van het nu” worden lezers niet alleen geconfronteerd met woorden op papier; ze krijgen een transformerende ervaring aangeboden – een kans om de grenzeloze diepten van hun eigen bewustzijn te verkennen en de diepe wijsheid die in hen schuilt te ontsluiten. Het is een reis die niet alleen persoonlijke groei belooft, maar ook een ontwaken in een werkelijkheid die het gewone overstijgt – een ontwaken in de tijdloze waarheid en het licht die wachten op degenen die het aandurven om aan deze spirituele reis te beginnen.