“Preživjeli od dječjeg raka suočavaju se s rizicima različitih kasnih posljedica, uključujući srčane događaje, sekundarne tumore i kasnu smrtnost.

Cilj paneuropskog Konzorcija za skrb i praćenje preživjelih od dječjeg i adolescentnog raka PanCare Childhood and Adolescent Cancer Survivor Care and Follow-Up Studies (PanCareSurFup) bio je prikupiti podatke o incidenciji i čimbenicima rizika za ove kasne posljedice među preživjelim od dječjeg raka u Europi. Ukupno su prikupljeni i analizirani podaci o 83,333 preživjela s dugotrajnim ishodom, uključujući sekundarne tumore i bolesti srca.”

The PanCareSurFup Cohort of 83,333 Five-Year Survivors of Childhood Cancer