Ova web stranica pruža informacije za preživjele usmjerene na diskriminaciju i pravne aspekte. Pitanja poput “Trebam li dijeliti svoju medicinsku povijest prilikom prijave za posao?” ili “Kako zatražiti slobodne dane s posla zbog liječenja od raka?” trebala bi biti lakše odgovorena uz pomoć ove web stranice.

how to get a job after cancer treatment