Cancer and Careers osnažuje i educira ljude oboljele od raka kako bi uspijevali na svom radnom mjestu pružanjem stručnih savjeta, interaktivnih alata i edukativnih događanja. Nude korisne usluge poput savjeta o karijeri, pregleda vašeg životopisa te popisa pitanja koja si možete postaviti, kao i pitanja koja možete postaviti svom poslodavcu u vezi s radom i rakom. Osim toga, Cancer and Careers dijeli veliku bazu korisnih resursa.

Cancer + Career: workplace advice