Vėžys ir toks gydymas kaip chemoterapija, radioterapija ir chirurgija gali turėti įtakos vaisingumui. Šioje brošiūroje pateikiama daugiau informacijos apie mergaičių vaisingumo problemas po vėžio gydymo. Pateikiama informacija apie vaisingumą apskritai ir apie tai, kokį poveikį vaisingumui gali turėti vėžio gydymas.Brošiūroje taip pat aptariamos įvairios vaisingumo išsaugojimo galimybės prieš gydymą ir po jo.Šalia pateikiama informacija apie dirbtinio apvaisinimo galimybes Cancer and treatments like chemotherapy, radiotherapy and surgery can affect fertility. This brochure provides more information about fertility issues in girls after cancer treatment. Included is information about fertility in general and what the impact of cancer treatment on fertility might be.The brochure also discusses the various fertility preservation options before and after treatment.Next to this, there is information about options for artificial fertilisation.