Vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų (CAYA) vėžį išgyvenusių asmenų išsilavinimo ir užimtumo rezultatai yra labai svarbūs gyvenimo kokybės rodikliai. Šios apžvalgos tikslas – pateikti įrodymais pagrįstas klinikinės praktikos gaires (KPG) su tarptautiniu mastu suderintomis rekomendacijomis dėl išgyvenusiųjų CAYA vėžį, diagnozuotą iki 30 metų amžiaus, išsilavinimo ir užimtumo rezultatų stebėjimo. CPG parengė daugiadalykė grupė, vadovaujama Tarptautinės vėlyvojo vaikystės vėžio vėlyvojo poveikio gairių derinimo grupės. Įvertinę 4 esamų CPG suderinamumą ir nesuderinamumą, autoriai iki 2021 m. vasario mėn. atliko sisteminę literatūros paiešką. Jie atrinko straipsnius dėl tinkamumo, įvertino kokybę ir ištraukė bei apibendrino įtrauktų straipsnių duomenis. Autoriai suformulavo rekomendacijas, remdamiesi įrodymais ir klinikiniu vertinimu. Buvo identifikuota 3930 straipsnių, iš jų įtraukti 83 straipsniai, kilę iš 17 šalių. Vertinant pagal grupes, išgyvenusieji dažniau turėjo žemesnį išsilavinimą ir dažniau buvo bedarbiai nei lyginamieji asmenys. Pagrindiniai prastų rezultatų rizikos veiksniai buvo šie: pirminė centrinės nervų sistemos naviko diagnozė ir vėlyvasis poveikis. Autoriai rekomenduoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams žinoti apie išsilavinimo ir įsidarbinimo problemų riziką, vykdyti reguliarią stebėseną, o nustačius problemų, nukreipti išgyvenusius asmenis pas specialistus. Apibendrinant galima teigti, kad šioje apžvalgoje pateikiamos suderintos CPG, kuriomis siekiama palengvinti įrodymais pagrįstą priežiūrą, teigiamai paveikti išsilavinimo ir užimtumo rezultatus ir galiausiai sumažinti ligos naštą ir su gydymu susijusį vėlyvąjį nepageidaujamą poveikį išgyvenusiems dėl CAYA vėžio. LAIKOTARPIO SANTRAUKA: Daugiadalykė ekspertų grupė parengė vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų vėžį išgyvenusių asmenų išsilavinimo ir užimtumo rezultatų priežiūros gaires. Remiantis įrodymais, rodančiais, kad išgyvenusiems vėžį asmenims gresia prastesnis išsilavinimas ir nedarbas, rekomenduojama visiems išgyvenusiems vėžį asmenims reguliariai tikrinti išsilavinimo ir užimtumo rezultatus. Educational achievement and employment outcomes are critical indicators of quality of life in survivors of childhood, adolescent, and young adult (CAYA) cancer. This review is aimed at providing an evidence-based clinical practice guideline (CPG) with internationally harmonized recommendations for the surveillance of education and employment outcomes in survivors of CAYA cancer diagnosed before the age of 30 years.The CPG was developed by a multidisciplinary panel under the umbrella of the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. After evaluating the concordances and discordances of 4 existing CPGs, the authors performed a systematic literature search through February 2021. They screened articles for eligibility, assessed quality, and extracted and summarized the data from included articles. The authors formulated recommendations based on the evidence and clinical judgment. There were 3930 articles identified, and 83 of them, originating from 17 countries, were included.On a group level, survivors were more likely to have lower educational achievement and more likely to be unemployed than comparisons. Key risk factors for poor outcomes included receiving a primary diagnosis of a central nervous system tumour and experiencing late effects. The authors recommend that healthcare providers be aware of the risk of educational and employment problems, implement regular surveillance, and refer survivors to specialists if problems are identified.In conclusion, this review presents a harmonized CPG that aims to facilitate evidence-based care, positively influence education and employment outcomes, and ultimately minimize the burden of disease and treatment-related late adverse effects for survivors of CAYA cancers.LAY SUMMARY: A multidisciplinary panel has developed guidelines for the surveillance of education and employment outcomes among survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer. On the basis of evidence showing that survivors are at risk for lower educational achievement and unemployment, it is recommended that all survivors receive regular screening for educational and employment outcomes.