Prof. Christinos Peters vadovaujamas tarptautinis FORUM tyrimas buvo toks sėkmingas, kad žurnalas „Frontiers in Pediatrics” pateikė ypatingą prašymą: Šios srities ekspertai buvo pakviesti parengti visą mokslinių tyrimų temą apie vaikų ūminę limfoblastinę leukemiją. Rezultatas: 24 moksliniai straipsniai, kuriuos parašė 105 autoriai ir kuriuose aptariamas geriau toleruojamas gydymas alogenine kamieninių ląstelių transplantacija ir šiuolaikinės galimybės išgydyti ligą be kamieninių ląstelių transplantacijos. The international FORUM study led by Prof. Christina Peters was so successful that the journal Frontiers in Pediatrics made a special kind of request: The experts in this field were invited to bring out an entire Research Topic on acute lymphoblastic leukaemia in children.The result: 24 scientific articles by 105 authors addressing better-tolerable treatments with allogeneic stem cell transplantation and modern options for a cure without stem cell transplantation.