„Canteen” pripažįsta, kad aborigenai ir Toreso sąsiaurio salų gyventojai yra pirmosios Australijos tautos ir suverenūs šios žemės saugotojai. Jie reiškia pagarbą praeities, dabarties ir būsimiems vyresniesiems.Jie yra įsipareigoję teikti įtraukią ir tinkamą paramą pirmųjų tautų jaunuoliams, jų giminaičiams ir bendruomenei, kuriuos paveikėvėžiu. Pagarbiai informuojame Pirmųjų tautų gyventojus, kad šiame šaltinyje gali būti mirusių žmonių atvaizdų, vardų ar istorijų. CanTeen acknowledges Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as Australia’s First Peoples and sovereign Custodians of this land. They pay their respects to Elders past, present and emerging.They are committed to providing inclusive and appropriate support for First Nations young people, their kin and the community impacted by cancer. First Nations peoples are respectfully advised this resource may contain images, names or stories of people who have passed away.