Tranzicija je proces pripreme za promjenu zdravstvenog sistema odraslih koji počinje oko 13-14 godina i završava se prelaskom u bolnicu za odrasle.

U bolnici Sant Joan de Déu postoji Tranziciono područje koje je, zajedno sa profesionalcima, pripremilo ovaj dokument da objasni ključne tačke procesa i da saznate kako će vas blisko pratiti na putu sa A10 Tranyicijskim Programom.

U slučaju da ste majka, otac ili staratelj osobe sa funkcionalnom raznolikošću, ovaj vodič će vam takođe pomoći da se pripremite za prelazak vašeg djeteta na sistem odraslih.